johari penceresi

Johari Penceresi ve İletişimde Öz Farkındalık

Johari Penceresi iki veya daha fazla insan arasında bilinen ve paylaşılan, ya da bilinmeyen ve paylaşılmayan iletişimi inceleyen bir yöntemdir. Aynı zamanda bireyin “kişisel farkındalık” oluşturma süreci ile yakından ilgilidir. Psikolog olan Joseph Luft ve psikiyatr Harry Ingham tarafından geliştirilen ve isimlerinin birleştirilmesiyle oluşan “Johari Penceresi” modeli, iletişimden kaynaklanan sorunların giderilmesini sağlar.

Johari Penceresi’ne göre; açık iletişimin sağlanması, yalnızca kolay gözlemlenebilir, olaylara dayalı bilgiye değil, aynı zamanda iki tarafın dünyasını da etkileyen içe dönük duygular, inançlar, değerler, varsayımlar; kişinin o andaki kişisel yaşantısındaki koşulların anlaşılması; geçmişte olan olaylar; korku, kuşku ve öfke duyguları vb bilgilerin de kapsanmasıyla sağlanabilir.👭⠀

Bu yöntemde iki boyut vardır; bireyin kendisi ile ilgili bildikleri ve diğerlerinin birey hakkında edindikleri bilgiler. Bu iki boyutun birleştirilmesi ile şekilde görülen dört durum ortaya çıkar.

Johari Penceresinin Boyutları

🌟Açık Alan: Bu alan, hem bireyin kendisi hakkında bildiklerini hem de diğer kişilerin o birey hakkında bildiklerini içerir. Gözlemlenebilir ve bireyin anlatmaktan çekinmediği “genel” bilgileri kapsar. Örneğin; fiziksel özellikleri.⠀

🌟Kör Alan: Diğerlerinin bildiği ancak bireyin farkına varmadığı bilgileri içerir. Diğer kimselerin bir birey hakkında edindiği izlenimler ve o bireyin davranışlarının yorumlanması ile ilgilidir.⠀

🌟Saklı Alan: Bu alan, bireyin diğerleri ile paylaşmak istemediği, bilinçli olarak gizlemek istediği bilgileri kapsamaktadır. Kaygılar, korkular ve kıskançlık duygularıyla ilgili bilgiler bu alanda yer alır.⠀

🌟Bilinmeyen Alan: Her iki tarafın da yeterli bilgiye sahip olmadığı ve dikkat çekmeyen özelliklerin yer aldığı alandır. ⠀

Şekilden de anlaşılacağı üzere iletişimin geliştirilmesi için, açık alanın olabildiğince genişletilmesi gerekir. Bu da bireyin kendisiyle ilgili bilgi paylaşarak kişisel açılımda bulunması ve açık alanı düşey doğrultuda genişletmesi ile mümkündür. ⠀

Bir diğer yöntem ise bireyin çevresinden geri bildirim alarak kör alanını daraltıp açık alanını yatay doğrultuda genişletmesidir.

Sevgiler!

Yazıyı hazırlarken yararlandığım kaynak:

Luft, J.; Ingham, H. (1955). “The Johari window, a graphic model of interpersonal awareness”. Proceedings of the Western Training Laboratory in Group Development. Los Angeles: University of California, Los Angeles.

Johari Penceresi ve İletişimde Öz Farkındalık” için bir görüş

  1. Bu bilgi çok kıymetli bir bilgi.Benim için çok anlam içeriyor.Kendime johari penceresinden bakacağım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön