kişisel swot analizi

Kişisel SWOT Analizinden TOWS Matrisine

İş hayatında oldukça sık duyduğumuz bir kavram olan SWOT analizi; daha çok mevcut durumda bir girişimin getirilerini ölçmek için kullanılsa da, kendi hayatımızda da kullanabileceğimiz bir yöntem. Böyle söylüyorum çünkü hepimiz katıldığımız mülakatlarda “Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?” sorusuyla karşılaşmışızdır. Bu soru kendimizi ne kadar tanıdığımızla ilgilidir. Peki siz hiç kendinizi daha iyi tanımak için kişisel SWOT analizi yaptınız mı?

SWOT analizi nedir?

Bu yöntem 1960’larda Harvard Üniversitesi profesörleri olan Learned, Christensen, Andrews ve Guth tarafından geliştirilmiştir. Baş harflerden de anlaşılacağı üzere, bir kurumun, sürecin ya da kişinin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemekte, iç ve dış çevreden meydana gelen fırsatları ve tehditleri saptamada kullanılan stratejik bir tekniktir.

Strengths:Güçlü yönler 

Waknesses:Zayıf yönler 

Opportunities:Fırsatlar  

Threats:Tehditler

Gelelim bu tekniği kendimiz için nasıl uygulayacağımıza. Aşağıda bizim için iç ve dış faktörleri tespit etmemize yarayacak soruları derledim.

Güçlü Yönler

 • Aldığınız eğitimler, sertifikalar, bildiğiniz yabancı diller ya da başarılar nelerdir?
 • Diğerlerinden hangi alanlarda daha iyi olduğunuzu düşüyorsunuz?
 • En büyük başarılarınız neler?

Örn:

 • Güçlü iletişim becerisi,
 • Tecrübe sahibi olma,
 • Sertifikalar, dereceler,
 • Geniş mesleki network.

Zayıf Yönler

 • İyi olmadığınızı düşündüğünüz yönleriniz neler?
 • Hangi olumsuz alışkanlıklarınız var?
 • Sizi geriye çeken kişisel özellikleriniz var mı?

Örn:

 • İşe çok sık geç kalma,
 • Yabancı dil yetersizliği,
 • Düşük psikolojik dayanıklılık (resilience).

İnsanlar genel olarak iyi özelliklerini görmeye eğilimlidirler. Dolayısıyla güçlü yönlerini abartmak, zayıf yönlerini görmezden gelmek isterler. Bu sebeple cevaplarımızda gerçekçi olmalıyız. Ayrıca zayıf olduğumuz yönlerimizle önce yüzleşmemiz iyi bir başlangıç olacaktır.

Fırsatlar

 • Hayatınızla ilgili değerlendirebileceğiniz fırsatlar neler?
 • Güçlü yönlerinizin size sağlayacağı olanaklar neler olabilir?
 • Çalıştığınız sektörde eksiklik olduğunu düşündüğünüz ve henüz doldurulmamış bir boşluk var mı?

Örn:

 • İş ağını genişletebileceğimiz organizasyonlar, konferanslar,
 • Sektörde gelişen yeni teknolojiler.

Tehditler

 • Hayatınızda size zarar verebilecek neler var?
 • Rakipleriniz kimler?
 • Zayıf yönleriniz sizin için bir tehdit oluşturuyor mu?

Örn:

 • Anlaşmazlık yaşadığımız kişiler,
 • İşsizliğin artması.

Yukarıda hazırladığım örnek soruları çoğaltmak mümkün. Bu sorulara cevap verirken olabildiğince tarafsız ve dürüst davranmalıyız. Bizi çok iyi tanıdığını bildiğimiz arkadaşlarımızdan da yardım alabiliriz tabii.

SWOT analizini yaptık. Artık güçlü ve zayıf yönlerimizi gördük, fırsatları ve tehditleri belirledik. Bu analiz yalnızca kendimiz hakkında bilgiler vermektedir. Bu bilgileri katma değer sağlayacak stratejilere dönüştürmek yine çok benzer bir analizden geçiyor. Yönetim ve Organizasyon dersinde bu konuyu öğrendiğimde harflerin tam ters sırayla dizildiğini çok hızlı fark edememiştim 😊 Evet bahsettiğim konu TOWS Matrisi. Aşağıda hazırladığım tabloda görülmekte olduğu gibi, TOWS matrisi SWOT analizinde belirlediğimiz iç ve dış faktörleri bize yarar sağlayacak stratejilere dönüştürmek için kullanılmaktadır.

WT Stratejisi

Tehditlerden kaçınabilmek için zayıf yönlerimizi nasıl en aza indirebileceğimiz konusunda önerilerden oluşur.  Zayıf yönleri azaltarak dış tehditlerden korunmayı amaçlar. Sürekli derse geç kalan bir öğrenci olduğumuzu varsayalım. Dış tehdit de belli bir devamsızlık hakkından sonra derste başarısız olmak olarak düşünelim. Zayıf yönümüz olan geç kalma alışkanlığını azaltarak dersten kalma tehdidinden kaçınabiliriz.

ST Stratejisi

Bu stratejide güçlü yönlerden faydalanarak tehditlerin en aza indirilmesi ya da ortadan kaldırılması hedeflenir. Yine bir öğrenci için düşünecek olursak, güçlü yönlerimizi başarılarımız olarak düşünebiliriz. Tehditler ise örneğin salgın sonrası işsizliğin artacak olması ve yeni mezun istihdamının düşeceği olabilir. Bu durumda yetkinliklerimizi arttırma strateji uygulamak mantıklı olacaktır.

WO Stratejisi

Bu stratejide amaç belirlenen zayıf yönlerin fırsatlara dönüştürülmesidir.

SO Stratejisi

Güçlü yönler ve fırsatların birleştirilmesiyle oluşan stratejidir. Örnek olarak iyi bir akademik başarıya sahip olduğunuzu varsayalım. Okulunuzda hocanızın başlattığı yeni bir projede asistanlık talebinde bulunarak kariyeriniz için bir fırsat yakalayabilirsiniz.

Evet, kağıdınız hazırsa dörde bölerek başlayabilirsiniz!

Sevgiler!

Kişisel SWOT Analizinden TOWS Matrisine” üzerine 2 görüş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön